Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội

Đê bê tông cốt thép tả Bùi thuộc địa phận xã Thanh Bình (Chương Mỹ, Hà Nội) đang được gấp rút hoàn thiện để tránh nguy cơ gây mất an toàn cho các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai và một bộ phận các quận nội đô Hà Nội.

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 1

 

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 2

Sông Bùi sau những cơn mưa do hoàn lưu bão số 3. Đoạn đê tả Bùi đang được gấp rút hoàn thiện để đề phòng mưa lớn trong thời gian tới

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 3

Liên tục trong các năm 2017, 2018, mực nước sông Bùi dâng cao, đe dọa đê tả Bùi, gây nguy cơ úng ngập nhiều quận, huyện của Hà Nội

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 4

Trước tình hình đó, Hà Nội quyết định xây dựng đê bê tông cốt thép đoạn xung yếu của đê tả Bùi từ trạm bơm Trung Hoàng, cầu Bến Cốc đến hết đập tràn thuộc địa bàn xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 5

Ngày 5/8, công việc xây dựng đê tả Bùi đang hết sức khẩn trương. Theo đại diện đơn vị xây dựng, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, khoảng chục ngày nữa, toàn bộ tuyến đê dài hơn 1,3km sẽ hoàn thành

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 6

Đê bê tông, cốt thép được thiết kế cao khoảng hơn 2 mét

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 7

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 8

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 9

 

Theo đơn vị xây dựng, hiện còn khoảng 300 - 500 mét cuối cùng, từ khu vực cầu Cốc đến hết trạm bơm (xã Thanh Bình, Chương Mỹ)

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 10

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 11

Cận cảnh đê bê tông đang gấp rút hoàn thành để ngăn lụt cho Hà Nội - 12

 

Đê bê tông cốt thép đê tả Bùi khi hoàn thiện sẽ giúp vùng dân cư bên trong đê như khu vực Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Hà Đông... yên tâm khi xảy ra mưa lớn, nước dâng cao trên sông Bùi...

Theo Trường Phong (Tiền Phong)

Bình luận